Reference

Mezi hlavní odběratele patří společnosti skupiny ČEZ, pro které staví, rekonstruuje a opravuje sítě VN a NN, společnost Elspol – Gattnar s. r. o., se kterou se podílí na sítích elektro pro novou dálnici D47, Statutární město Opava a Technické služby Opava s. r. o, pro které staví a rekonstruuje sítě veřejného osvětlení.

Dále pak společnost ALBREKO s. r. o. spolupracuje s řadou obcí v regionu a s dalšími podnikatelskými subjekty.

up down
up down