Nabízené služby

Společnost se specializuje na provádění elektromontážních a elektroinstalačních prací v rozsahu:

Stavba, rozšíření, rekonstrukce a opravy sítí
Stavba trafostanic

Domovní přípojky

Elektroinstalace

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Ostatní služby

Doplňující služby

Provedení zakázek je firma ALBREKO s. r. o. schopna zajistit v komplexním rozsahu od návrhu řešení, vypracování cenové kalkulace, vypracování projektové dokumentace až po realizaci.